Croon van Twente

Prijsvraaginzending 2011

Opgave

Ontwerp woonruimte op het dak van het bestaande Bischoff gebouw aan de Markt in het centrum van Hengelo.

Ontwerp

Het ontwerp ‘Croon van Twente’ plaatst twee aparte maar visueel samenwerkende volumes op niet interfererende wijze op het Bischoffgebouw. Door af te wijken van de enigszins orthogonale stedelijke structuur, blijven de huidige gevelwanden van de Markt alsook de beleving van de “pleinruimte” hiermee volledig intact. Daarbij acteren de beide volumes als ‘levendig’ ruimtelijk incident door hun perspectivische werking welke uit verschillende gezichtspunten op verrassende wijze speelt met licht, lucht en massa.

De bouwhoogte en niet-orthogonale oriëntatie van beide opbouwen refereert aan maat en richting van de Brinktoren en St.Lambertusbasiliek. Deze hoogte’punten, alsmede het bestratingspatroon van de Markt en de Lichtlinden, worden door architectuur en richting van de nieuwbouw nadrukkelijk in hun context geplaatst.

De ‘Croon van Twente’ is de ontbrekende schakel als visuele (ver-)binding tussen deze aanwezige stedenbouwkundige elementen.

Beide opbouwen zijn zo gesitueerd dat de appartementen optimaal zicht hebben op het stadslandschap, Markt, Brinkstraat en -toren, kerk en gemeentehuis. Levendigheid aan de Markt en ‘kerk’zijde is gewaarborgd door de ‘open’ kopgevels waarachter de woonkamers gesitueerd zijn. Doordat de indeling van de 10 stadsappartementen en 2 penthouses door zijn architectuur individueel is te bepalen, ontstaat levendigheid aan de langsgevelzijden door een speelse variatie in de plaatsing van buitenruimtes, ‘erkers’ en glasgevel-elementen.

Jury

Frits van Dongen, juryvoorzitter en partner bij de Architekten Cie. Uda Visser, architect directeur SeARCH bv. Dirk Baalman, directeur en architectuurhistoricus Het Oversticht. Peter Pinkhaar, directeur van woningcorporatie Welbions uit Hengelo. Wim Oosterhuis van de afdeling Stedenbouw gemeente Hengelo.

i.s.m Muller & Van Eys
Architectuur & Omgeving

Croon van Twente 2011