Zie Omme Zijde

Prijsvraaginzending 2010

Opgave

Architectuur ideeënwedstrijd CASA NOVA 2010 met als thema: ‘Transformatie van kantoren; woningen voor de toekomst.’ In Nederland is een aanbod van meer dan zes miljoen vierkante meter kantoorvloer. Tegelijkertijd kampt ons land ook met een oplopend tekort aan woningen. Dus wat ligt er meer voor de hand dan die twee problemen in één keer op te lossen: het transformeren van kantoren naar woningen!

Met deze gedachte is de prijsvraag uitgeschreven: het steeds groter wordende aanbod aan kantoorpanden en de blijvende behoefte aan woningen in de regio.

Het uitgangspunt voor het ontwerp is het pand aan de Raamweg 47 in Den Haag waarin thans Europol is gevestigd.

Ontwerp

Onze inzending is een conceptontwikkeling voor het te transformeren pand om een idee te geven op welke manier het pand efficiënt kan worden getransformeerd van kantoor naar woningen. Uitgangspunt is dat het monumentale karakter van het gebouw behouden blijft. Binnen de transformatie zijn innovatieve woonconcepten alsook sociale- en buurtgebonden faciliteiten gegenereerd. Alle wooneenheden zijn individueel ontsloten via wandelpromenades welke zich als een meanderend lint door de as van het gebouwvolume baant. Parkeren is op eigen terrein half verdiept opgelost binnen een parkachtige omgeving.

Jury

ir. B. Emmens, regiobestuurder Wonen van het Stadsgewest.
S. Gelinck, pojectmanager leegstaand vastgoed bij SBR en medeauteur ‘De Transformatiewijzer’.
P.J. Delbeek, hoofd van de afdeling Verkoop van Vastgoed, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (Directie Vastgoed, Regionale directie West).
J. van Sprundel, architect bij TAK architecten.
E. Tuyn, betrokken inwoner Den Haag / mogelijke doelgroep.

i.s.m Muller & Van Eys
Architectuur & Omgeving

Zie Omme Zijde 2010