Utilitaire opdrachtgevers

Natuurlijk

Frederiks & van der Nat bv wordt gedreven door het streven naar kwaliteit. Het geloof dat gebouwen en inrichting directe invloed hebben op de kwaliteit van leven, werk en vrije tijd. Architectuur en interieurarchitectuur dragen in belangrijke mate bij aan ons functioneren en welbevinden. Wij zijn betrokken bij de fysieke context van een gebouw, gevoelig voor cultuur en omgeving waarin zij staan. We verdiepen ons in de organisatie en processen van de opdrachtgever en leggen de structuren van het gebouw bloot. Wij vinden het belangrijk te begrijpen hoe een opdrachtgever een gebouw gebruikt en ervaart. We hebben onze ambitie, visie en ervaringen toegepast bij vele projecten; kantoren, politiebureau’s, crematoria, profit en non profit bedrijven, instellingen en universiteiten. Wij faciliteren werkplezier.

Voor utilitaire opdrachtgevers is de DNR 2005 van toepassing.

foto: www.codephotography.nl

Utilitaire opdrachtgevers