Herbestemmen

Herbestemmen is voor ons gesneden koek

Ons bureau vindt het een eer om met regelmaat te ontwerpen aan de herbestemming van een bijzonder of historisch gebouw. Het vraagt om inventieve maatwerkoplossingen die essentieel zijn voor het behoud van het bijzondere karakter van een object. Geschiedenis, architectuurstijlen en bouwtechnieken uit het verleden treden weer aan het voetlicht.

Herbestemming en transformatie resulteert vrijwel zonder uitzondering in gebouwen met bijzondere kwaliteiten: hoge plafonds, een monumentale entree of een corridor die in huidige bouw zelden voorkomt; de uitstraling van wonen in een monument. Iets wat met nieuwbouw ondenkbaar is. Daarbij leiden de resultaten van herbestemmen en transformatie vaak tot waardestijging van de objecten en profiteren opdrachtgevers en initiatiefnemers van imagoverbetering. Zij investeren in het behoud van cultuurhistorische waarden en geven de omgeving een hernieuwde uitstraling.

Verborgen kwaliteiten

Een cadeau voor de opdrachtgever

Op basis van het ambitieniveau van een opdrachtgever, de technische randvoorwaarden van een gebouw en de vigerende wet- en regelgeving ontrafelen wij gebouwen en leggen verborgen kwaliteiten hiervan bloot. De aanpak van ons bureau verbeterd de functionaliteit van gebouwen en maakt ze bruikbaar naar de huidige maatstaven en normen, veiligheidseisen en levensstandaard. Tegelijkertijd worden de gebouwen zelf energetisch bij de tijd gebracht.

De mooiste opdrachten kenmerken zich door complexe opgaven, uitzonderlijke gebouwen en randvoorwaarden, een ingewikkeld programma van eisen of combinaties hiervan. Binnen stringente kaders heeft ons bureau onderscheidende ruimtes ontwikkeld en superkleine en supergrote concepten gerealiseerd.

Zowel particulier als professioneel opdrachtgeverschap zijn voor ons bekend terrein waar grootse doelen zijn behaald.

i.s.m Muller & Van Eys
Architectuur & Omgeving

Herbestemmen