Kantoren

Uw huisvestingslocatie en de werkomgeving zijn essentieel voor het succes van uw organisatie. Daarbij leveren goede werkplekconcepten een aanzienlijke bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen van uw bedrijf.

Frederiks & van der Nat bv heeft ruime ervaring in het adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers en gebruikers bij (her)inrichtingsvraagstukken van kantoorlocaties. Ons bureau verzorgt huisvestings- en inrichtingsanalyses waarin ondermeer rekening wordt gehouden met ontwikkelingen in de organisatiestructuur, samenwerkingsvormen binnen de maatschappij, de groeiende informatie- en communicatietechnologie, duurzaamheid en techniek.

Onze ontwerpen worden gewaardeerd om hun functionaliteit, effectief ruimtegebruik, leefbaarheid en esthetica.

Frederiks & van der Nat bv volgt ontwikkelingen over werkplekconcepten en veranderingen in de huisvestingsmarkt op de voet. Regelmatig leidt dit tot andersoortige oplossingen voor huisvestingsvraagstukken. Het Nieuwe Werken is hierbinnen een steeds meer terugkomend begrip. Aan de hand van een gedegen analyse van uw organisatie en de huisvestingslocatie kunnen wij een degelijk voorstel uitbrengen voor een op uw bedrijf en locatie toegesneden werkplekconcept. Aspecten op het gebied van Human Resource en informatie- en communicatietechnologie kunnen binnen de advieswerkzaamheden door ons bureau worden georganiseerd.

Desgewenst verzorgen wij de realisatie en implementatie van het (her)inrichtingsadvies voor een opdrachtgever.

Kantoren