Leegstaand vastgoed

De kans

In Nederland zijn duizenden gebouwen geschikt voor herbestemming of transformatie naar een nieuwe functie. Veel van deze gebouwen zijn de moeite van het behouden waard, vaak zelfs monumentaal. Het zijn karakteristieke gebouwen, structuren en complexen zoals kantoren, industriële objecten, kerken, boerderijen, en andere, historische, gebouwen die hun functie zijn verloren en vaak leeg staan. Leegstand leidt tot verval en belangrijke cultuurhistorische waarden gaan hiermee verloren. Herbestemming of transformatie kan dit voorkomen en kan van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van historische gebouwen.

Leegstaande gebouwen bieden ook kansen voor bijzonder binnenstedelijk wonen: in bijzondere gebouwen en op unieke plaatsen in de stad. De uitstraling van beeldbepalende gebouwen na herbestemming kan zo sterk zijn, dat ze het begin inluidt van een imagoverbetering voor de hele wijk.

Ons bureau is goede gesprekpartner om samen met ontwikkelaars, corporaties of beleggers creativiteit en vakmanschap in te zetten om leegstaande gebouwen weer een toekomst te geven en bij de tijd te brengen. Wij denken graag met u mee.

Leegstaand vastgoed