Transformatie

De ware uitdaging

Van haalbaarheidsstudie tot de ontwikkeling van, regelmatig zeer complexe, hergebruik- en renovatieprojecten tot het volledig revitaliseren van de gebouwen, waarbij Frederiks & van der Nat bv ook verantwoording neemt voor de bouwkundige aspecten en projectbegeleiding.

Dit converteren van gebouwen vraagt om betrokken en intensief ontwerp-, denk- en tekenwerk. Het is een dialoog tussen ontwerper en gebouw waarbij karakteristieke gebouweigenschappen worden gecombineerd met moderne vernieuwingen. De geschiedenis wordt hiermee vaak letterlijk tastbaar waarbij het verleden van een pand onze inspiratie wekt om aan een gebouw een ‘nieuwe’ onderscheidende identiteit te geven. Een vaardigheid waarin ons bureau zich in afgelopen jaren heeft bewezen.

Wij zoeken unieke oplossingen binnen de complexe opgaven. Het is organisatorisch, functioneel en technisch ontwerpen in de uiting van architectuur.

Vooruitgang

Transformeren ten gunste van identiteit

Ons bureau zoekt opdrachtgevers die denken aan renovatie, herbestemming, uitbreiding of een experiment met transformatie. Heeft u een pand wat aangepast moet worden aan uw organisatie, persoonlijke wensen of getransformeerd moet worden ten gunste van uw identiteit? Neem dan contact op voor een vrijblijvend overleg over de mogelijkheden.

foto: Ger van der Vlugt (erelid van DAPh)

Transformatie